O STUDNÁCH

Od římské říše platí právo na vzduch a vodu pro každého člověka zadarmo!

Voda je základ života. Bez vody není život.


Každý stavebník by měl začít na novém pozemku hydrogeologickým průzkumem, za účelem realizace vrtané studny. To je první věc, kterou by měl udělat. Na základě informací získaných o geologickém podloží můžete ještě upravit dispozice domu. Například umístit postel v ložnici tak, aby nebyla na pramenu. Vrtaná studna by se měla realizovat na pozemku jako první. Dokud je na pozemku dostatek místa k vrtání studní. Stává se často, že vrtná souprava , pokud je již hrubá stavba domu hotová, má potíže s místem. A pak může být problém vrtat studnu. Nebo se zjistí, že pramen je pod domem. A to je již pozdě. V domě nelze vrtat studny. Vrtané studny jsou výhodnější, než kopané. Vrtané studny jsou vydatnější a levnější, než kopané studny. Navíc v poslední době došlo ke snížení hladiny podzemních vod. Kopané studny se bagrem rizují do 12 m hloubky, což může být málo. Ručně kopané studny se již dnes téměř nevyskytují. Navíc je zakázáno kopat studny svépomocí. Bylo zde hodně smrtelných úrazů. Pro větší hloubky jsou proto výhodnější vrtané studny.

Navíc vrtané studny mívají kvalitnější vodu, než kopané studny.

Vodu budete potřebovat již při realizaci hrubé stavby. I proto je výhodné nejprve na pozemku vrtat studny. Přesněji řečeno průzkumné vrty. Ohlásíte průzkumný vrt za účelem realizace vrtané studny a vrtáte studnu. Pak teprve stavíte základovou desku a plot. Pokud pořadí změníte, vrtání studní může být nemožné.

Pokud zjistíte, že podloží v dané lokalitě je dostatečně zvodnělé, můžete vyvrtat i druhou studnu a instalovat tepelné čerpadlo voda - voda. Není - li tam dostatek vody pro tepelné čerpadlo ( cca 0,5 l/s) ale jen voda pro zásobování domu ( 0,2 až 0,02 l/s) doporučujeme tepelné čerpadlo s měděnými hlubinnými vrty. Měděné hlubinné vrty mají taktéž vysoký topný faktor. Stejně jako topení ze studny. Nebo - li systém tepelného čerpadla voda voda. Nebo - li "Studna topí za Vás."!

Voda je velmi cenné surovina. Běžná spotřeba rodinného domu je cca 250 kubíků vody za rok. Pokud veškerou vodu nakupujete od vodovodů a kanalizací, může být částka ročních nákladů na vodu 12 500,- Kč. V Severních Čechách je voda ještě dražší. Kubík pitné vody je v ceně vodné 50,- Kč / l, stočné 50 Kč /l. Tedy roční náklady na vodu 25 000,- Kč. To jsou pořád ještě nízké ( české ceny) vody. Vodovody a kanalizace v ČR nakupují zahraniční firmy. Dobře vědí, že ceny se budou srovnávat, na úroveň cen evropských.Vodné 100 ,- Kč. stočné 100,- Kč. To jsou pak roční náklady na vodu 50 000,- Kč. Zdá se Vám to nemožné ? Ve Francii to je běžná cena. A to je ve Francii elektřina dokonce levnější , než v ČR. Takže zdražování vody je jistota. Vrtaná studna může mít návratnost i do jednoho roku. Legislativa se však stále přitvrzuje. Vrtanou studnu, kterou dnes zhotovíte celkem snadno, již příští rok budete mít velké potíže realizovat. Voda je, zvláště v EU, cenná surovina. Vrtaná studna Vám klidně, již v blízkém budoucnu, může uspořit ročně i 50 000,- Kč. Již dnes jsou v ČR domy, které za vodu ( vodné a stočné) zaplatí více, než za elektřinu.

U novostaveb se proto realizuje často dvojí rozvod vody. Pitná voda kuchyň, ze studny, pokud je zde méně kvalitní voda, zbytek domu. Ale již se realizují i trojité rozvody vody. Využívá se voda z čističky, nebo dešťová voda. Pokud budete realizovat zálivku zahrady, náklady na vodu jsou obrovské. Zálivka zahrady spotřebuje v létě denně i 2,5 kubíku vody. To je při evropských cenách 500,- Kč. Tedy, pokud by jste 3 měsíce zalévali zahradu " městskou pitnou vodou " , tak je to dalších 50 000,- Kč. Celkové náklady na vodu, v rodinném domě, mohou být neuvěřitelných 100 000,- Kč ročně.

Ve firmách jsou již dnes návratnosti investice do vrtaných studní kolem 3 měsíců.

Kvalitní vrtaná studna může být pro vás velmi cenná. Pro Vás i vaše vnuky. Vrtejte studny, dokud to jde. Máme jistotu, že až do smrti se bude voda jen zdražovat, zdražovat a zase zdražovat.