Měděné hlubinné vrty. Novinka u tepelných čerpadel

Energie stále zdražují. Každý dnes hledá tepelné čerpadlo s vysokou účinností, vysokou spolehlivostí a za rozumnou cenu. Je možné najít takovou kombinaci ?

Hlubinné vrty jsou stále i dnes nejžádanějším systémem tepelných čerpadel. Systém ale dříve nebyl levný. A účinnost mnohdy taktéž nebyla nejvyšší. Dříve se do zemních vrtů instalovalo plastové potrubí. V potrubí kolovala nemrznoucí směs, která musela teplo dopravovat do tepelného čerpadla. Tedy : teplo nejdříve ze země, přes plastovou trubku muselo přejít do lihové náplně. Tuto lihovou náplň bylo nutno pohánět oběhovým čerpadlem. V tepelném čerpadle teplo z lihu, přes výměník přešlo do chladivového okruhu. Tedy, nevýhody starého systému jsou zřejmé. Plast je špatný vodič tepla, ( dříve používaná plastový trubka). Pohon lihu stojí peníze. Další ztráty tepla jsou na výměníku tepelného čerpadla. Proč systém nezjednodušit, nezlevnit, za současného podstatného zvýšení účinnosti tepelného čerpadla ?

V Americe se již 15 let s úspěchem používají měděné vrty. V Evropě je to horká novinka. Ekologické chladivo z tepelného čerpadla jde přímo do hlubinných vrtů, v kterých je masivní měděná trubka. Čistota mědi je vysoká : 99 %. Měď je měď. Perfektní vodič tepla. Ve srovnání s mědí, je i nerez „ tepelný izolant“. Znáte to, dáte – li do nerezového hrnku horkou kávu, neopálíte si prsty. Opálíte si rty. Nerez teplo moc dobře nevede. Naopak, dáte – li horkou kávu do plechového, nebo hliníkového hrníčku, neudržíte jej v ruce. O tepelné vodivosti plastové trubky ve vrtu je zbytečné se bavit.

Navíc, u měděných vrtů Vám odpadají náklady na pohon nemrznoucí teplonosné látky – lihu. Chladivo chodí ve vrtu samo. Energetické výhody měděných vrtů jsou nesporné.

Další výhodou je zlevnění celého systému. Není potřeba čerpadlo pro pohon lihového okruhu, expanzomat, pojišťovací ventil, odvzdušňovací ventil atd.

Tepelná čerpadla Geotermik, která tento systém do Evropy přináší, mají navíc filozofii jednoduchosti a účinnosti. I výměník do radiátorů je měděný. Trubkový koaxiální. Nemůže se proto zacpat, má perfektní přenos tepla. Měď je měď. Další výhodou těchto tepelných čerpadel je, že Vám nezabírají místo ve sklepě.

Další výhodou měděných vrtů je, že je nemusíte ohlašovat na Obvodním báňském úřadě, tak jako plastové hlubinné vrty pro tepelná čerpadla. Zjednodušuje se legislativa.

Další výhodou je ekologičnost. V měděných trubkách ve vrtech je ekologické chladivo. Pokud by došlo k netěsnosti odpaří se. Těžko ale někdo prorazí měděnou trubku z masivní chlaďařské mědi. Ta snese běžně i tlak 35 – 40 barů. Kdežto plastová trubka ve vrtu zdaleka nemá takovou pevnost a životnost. Měď je měď. Měděný sběrač tepelného čerpadla na zahradě je jako poklad pro Vaše vnoučata.

Chlaďařská měď je pasivovaná, mnohem tlustší, než měď používaná na vodoinstalace. Ochráněna proti měděnce – tedy oxidaci. Tento systém tepelného čerpadla je mnohem levnější, než dříve používané hlubinné plastové vrty. Taky má vyšší účinnost. Tedy návratnost Vašich peněz se podstatně zrychluje.

Kvalita je o informacích, ne o penězích.