CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL

Sleva tepelných čerpadel

AEG 16 %

OD NAŠICH CEN SI MŮŽETE ODEČÍST STÁTNÍ DOTACI.

Ceník tepelných čerpadel AEG

A) Systém tepelného čerpadla vzduch/voda

KOMPAKT VNĚJŠÍ. TEPELNÉ ČERPADLO JE UMÍSTĚNO PŘED DOMEM. VÝKON UDÁVÁN 2/35

Výstup 60 oC.

Tepelné čerpadlo (TČ)Výkon tepelného čerpadlaCena tepelného čerpadla
TTL 13 8 kW 188 500 Kč
TTL 1811,6 kW 196 000 Kč
TTL 2312,5 kW 199 500 Kč
TTL 33 20,1 kW 232 900 Kč
HL Wi 11 A 8,2 kW 232 900 Kč
HL Wi 16 A 11,6 kW 278 900 Kč
HL Wa 11 A 8,2 kW 265 519 Kč
HL Wi 16 A 11,2 kW 309 719 Kč

Stavební připravenost
(Můžeme taktéž zajistit, není započítáno v nabídce.)
Připravit betonový základ 1 x1 m, výška 50 cm nad zemí a minimálně 40 cm pod zemí, štěrkový obsyp. Od základu ke sklepu bude připraven výkop o minimální hloubce 40 cm a šířce 20 cm. Izolace výkopu bude provedena svépomocí. Budou zhotoveny průrazy do kotelny. Do kotelny bude přivedena elektřina 3 f a signál HDO (levný tarif), el. vodič Cu pro napájení tepelného čerpadla a z referenční místnosti pro termostat. Vodiče budou přivedeny ve vzdálenosti do 1 m od tepelného čerpadla.

B) Systém tepelného čerpadla voda-voda

Tepelné čerpadlo (TČ)VýkonCena TČ
TTW 7 7,2 150 450 Kč
TTW 10 10 160 140 Kč
TTW 13 12,5 169 000 Kč
TTW 18 17,1 175 000 Kč
TTW 13 M 12,5 137 300 Kč
TTW 18 M 17,1 144 000 Kč
TTW 22 M 21,7 156 740 Kč
HWWi 14 CS 13,4 223 084 Kč
HWWi 22 CS 20,8 259 465 Kč
HWW i 27 CS 26,4 317 601 Kč
HWWi 40 C 44 362 999 Kč
HWWi 90 C 92 613 322 Kč

Vydatnost vodního zdroje cca 0,5 l/s na 10 kW.

C) Systém tepelného čerpadla země/voda – topení z výkopů, vrtů

ZEMNÍ SBĚRAČ: 1 slinka = výkop o šířce 0,2 m, délce 20 m a hloubce 2 až 2,5 m.

5 kW – 3 slinek: potřebná plocha 6x20 m, 600 m PE potrubí.
8 kW – 5 slinek: potřebná plocha 12x20 m, 1000 m PE potrubí.
10 kW – 7 slinek: potřebná plocha 18x20 m, 1400 m PE potrubí.
14 kW – 8 slinek: potřebná plocha 21x20 m, 1600 m PE potrubí.
17 kW – 10 slinek: potřebná plocha 27x20 m, 2000 m PE potrubí.
21 kW – 12 slinek: potřebná plocha 33x20 m, 2400 m PE potrubí.
26 kW – 15 slinek: potřebná plocha 42x20 m, 3000 m PE potrubí.
31 kW – 16 slinek: potřebná plocha 45x20 m, 3200 m PE potrubí.

Tepelné čerpadlo (TČ)Výkon tepelného čerpadla Cena tepelného čerpadla
TTF 5 5,8 kW 148 000 Kč
TTF 7 7,8 kW 155 300 Kč
TTF 10 9,9 kW 167 000 Kč
TTF 13 13,4 kW 173 400 Kč
HSWi 5 CS 5,3 kW 144 824 Kč
HSWi 7 CS 6,9 kW 153 851 Kč
HSWi 9 CS 9,2 kW 164 318 Kč
HSWi11 CS 11,8kW 179 324 Kč
HSWi14 CS 14,5kW 195 781 Kč
HSWi17 CS 16,2kW 210 787 Kč
HSWi21 CS 21,1kW 244 333 Kč
HSWi30 C 32,4kW 350 010 Kč
HSWi70 C 67,8kW 592 262 Kč
HSWa7C-SG 6,9 kW 198 851 Kč
HSWa 9C-SG9,2kW 220 318 Kč
HSWa11C-SG11,8kW 230 324 Kč
HSWa14C-SG 14,5kW 240 781 Kč
HSWa17C-SG 16,2 kW 255 788 Kč
HSWa21C-SG 21,1 kW 290 333 Kč
HSWa30C-SG 32,4 kW 400 010 Kč

Stavební připravenost
(Můžeme taktéž zajistit, není započítáno v nabídce.)
Budou zhotoveny průrazy do kotelny. Do kotelny bude přivedena elektřina 3 f a signál HDO (levný tarif), el. vodič Cu pro napájení tepelného čerpadla a z referenční místnosti pro termostat. Vodiče budou přivedeny ve vzdálenosti do 1 m od tepelného čerpadla.

D) Systém tepelného čerpadla země/voda – topení z hlubinných vrtů

Pro 5 kW: vrt 70 m, 4 trubková výstroj.
Pro 8 kW: vrt 2x60 m, 4 trubková výstroj.
Pro 10 kW: vrt 2x70 m, 4 trubková výstroj.
Pro 14 kW: vrt 2x80 m, 4 trubková výstroj.
Pro 18 kW: vrt 200 m, 4 trubková výstroj.

Cena vrtu: 750 až 1 500 Kč / m dle podloží. (Kalkulace vrtu na 750 Kč/m.)

Stavební připravenost
(Můžeme taktéž zajistit, není započítáno v nabídce.)
Od vrtů do kotelny budou připraveny výkopy o minimální hloubce 1 m a šířce 20 cm. Budou zhotoveny průrazy do kotelny. Do kotelny bude přivedena elektřina 3 f a signál HDO (levný tarif), el. vodič Cu pro napájení tepelného čerpadla a z referenční místnosti pro termostat. Vodiče budou přivedeny ve vzdálenosti do 1 m od tepelného čerpadla.