Proč všichni rychle vrtají studny ?

Všichni v ČR rychle vrtají studny. Všechny studnařské firmy jsou vytížené, na 100 %. Proč ? Může za to pokles hladiny spodních vod ? Ne, legislativa.

Nároky na povolení k vrtání studní se již několik let přitvrzují. Pochopitelně, jde o státní bohatství. Přesto, že je voda ve studni na Vašem pozemku, patří státu. Říká se, že státu patří vše, co je ukryto v zemi. Vám patří jen asi 30 cm ornice. Kvalitní hlubinná voda představuje cennou surovinu. Co by za ni dali ve Španělsku, nebo jiných vysychajících částech EU. A to nemluvíme o Africe, nebo Indii. I v Egyptě má voda vyšší cenu, než ropa. V Egyptě jsou studny i 3,5 km hluboké. A jsou velmi rádi, že mají vodu.

Do konce roku 2007 lze ještě studnu vrtat tímto zjednodušeným postupem: Provedete ohlášku na stavebním úřadě. Ohlášení průzkumného vrtu. Po odvrtání vrtu ( studny) teprve provádíte čerpací zkoušku, chemický rozbor, vodoprávní řízení. Již příští rok to tak snadné nebude. Jinak, hladina spodních vod skutečně poklesla. Někteří hydrogeologové uvádějí 2 m, jiní i 10 m.

Jste připojeni na centrální vodovody a kanalizace ? Hodně těchto kanalizací kupují zahraniční firmy. Dobře vědí, že v EU je cena vody asi 4 x vyšší, než v ČR. A pak je již čeká jen „sladké zdražování“. Vždyť ceny je nutno vyrovnat. Proto občané nyní vrtají studny, jak jen to jde.

Voda je a bude drahá a cenná surovina. Říká se, že příští války budou o vodu.