TOPNÝ FAKTOR U TEPELNÝCH ČERPADEL

Topný faktor u tepelných čerpadel znamená jejich účinnost. Je to podíl energie z tepelného čerpadla vystupující, lomeno elektrický příkon kompresoru. A v tom je „zakopaný pes.“

Do topného faktoru se tedy nepočítá : energie pro pohon lihu z vrtu, nebo výkopu na zahradě, energie pro odtávání venkovního výměníku tepelného čerpadla vzduch voda, ani energie oběhových čerpadel. Navíc zde nepočítáte se špatnou tepelnou vodivostí plastové trubky ve vrtu, nebo výkopu na zahradě. Tím ztrácíte teplo. Plastová trubka je spíše izolant, než vodič tepla. Mědi se nikdy nevyrovná.

Pokud všechny tyto energie započítáme, a je to tak správně, protože je platíme, tak měděný zemní kolektor dosahuje „topného faktoru kolem 8“.

Pro srovnání, vzduch voda má cop ( celoroční, zprůměrňovaný topný faktor) 3,3 až 3,8. V zimě, je li vzduch studený, tak samozřejmě mnohem horší. Snadno si tedy můžete udělat přehled jednotlivých účinností různých systémů tepelných čerpadel.

Energie budou zdražovat asi až do smrti. S tím se musíme smířit. Chytří lidé s tím ale počítají. Jak snížit náklady na instalaci tepelných čerpadel a současně zvýšit jejich účinnost ? Zde je odpověď. Měděný zemní sběrač. Zemní kolektor. To je asi důvod, proč v Rakousku, kde je 150 000 tepelných čerpadel, je přes 70 % měděný zemní kolektor.

Pokud budete realizovat měděné hlubinné vrty, účinnost je ještě vyšší, než u výkopů na zahradě!

Kvalita je o informacích, ne o penězích.