Vytápění domu rychlovarnou konvicí na čaj

Topný faktor tepelných čerpadel 7,3 již minulostí ?

Tepelná čerpadla se zvýšenou účinností.

S hrůzou můžeme číst články v novinách typu : „Mám dům, 300 m2. Tepelné čerpadlo z nitra hlubin Země. Za elektřinu pro tepelné čerpadlo zaplatím ročně pouze 36 000,- Kč.“ Každý soudný občan pak nabude dojmu, že vytápění tepelným čerpadlem je luxus, který se mu nikdy nemůže vrátit. Jak je to ve skutečnosti ? Lze běžný rodinný dům vytopit „ rychlovarnou konvicí na čaj? Jaká je dnes účinnost kvalitních tepelných čerpadel ?
Špičková technika

Tepelná čerpadla Helia vždy představovala špičku technologie. Je to první evropský výrobce, který použil Scroll kompresory v tepelných čerpadlech. Rakouská firma má vlastní vývojové centrum, výsledky jejich práce jsou vidět na výrobcích. V Rakousku je v provozu více než 200 000 tepelných čerpadel. Vhodně dimenzovaných a optimalizovaných pro středoevropské podmínky.

Již před 8 lety, na systému voda voda, díky EEV ( elektronicky řízený expanzní ventil, dosahovala topného faktoru až 7,3. Doloženo státní zkušebnou Arsenal Vídeň.

Díky špičkovým parametrům stovky těchto tepelných čerpadel topí i v ČR

Dnes se EEV stává standardem i u ostatních výrobců. Helia však nespí. Pokrok nelze zastavit. Proto přichází s novou řadou. Web Control. Tato regulace zobrazuje i parametry chladivového okruhu – tlak i teploty za expanzním ventilem i za kompresorem. Servisní firma má tak usnadněnou práci a zákazník velmi přesné a pohotové informace.

Je zde speciální řešení kondenzátoru, vlastní programy – optimalizovaná regulace, možnost diagnostiky po internetu, použití nových chladiv apod. Výsledky jsou ohromující i pro zkušené firmy, zabývající se montáží tepelných čerpadel téměř 10 let.

Příkon kompresoru :

Nedávno se uvádělo do provozu tepelné čerpadlo z hlubinného vrtu u Ing. Š. ve Zlíně. Kompresor tepelného čerpadla o výkonu 14,6 kW ( 0/35) měl příkon pouze 4 A na každou fázi. Tedy cca 2,2 kW příkon ! Tedy obdobný jako rychlovarná konvice. Dům je běžná novostavba. Podlahové vytápění v obou patrech. Tepelná ztráta 13 – 14 kW,

Každý zkušený chlaďař z oboru tepelných čerpadel Vám potvrdí, že jiná tepelný čerpadla mají o 50 až 100 % vyšší spotřebu kompresoru ! A to už je co říci. Není jedno, platíte – li za roční vytápění běžného rodinného domu 12 000,- Kč, nebo 24 000,- Kč.

Úspory

Tepelná čerpadla se nakupují z důvodu úspor. Budeme – li uvažovat roční spotřebu elektřiny pro vytápění domu tepelným čerpadlem 6 000,- kWh, Tedy úsporné tepelné čerpadlo za 30 let spotřebuje 180 000,- kWh. Běžné tepelné čerpadlo spotřebuje 360 000,- kWh. Budeme li uvažovat 10 % meziroční růst ceny elektřiny,

21 600 10 800
23760 11880
26136 13068
28749,6 14374,8
31624,56 15812,28
34787,016 17393,508
38265,718 19132,859
42092,289 21046,145
46301,518 23150,759
50931,67 25465,835
344 248172 124

úsporné tepelné čerpadlo za 10 let uspoří 172 124,- Kč.

Další úspory: - roztápění stavby

Mnohé firmy – výrobci Vás upozorní, že jejich tepelným čerpadlem nelze roztápět vymrzlou stavbu, kdy teplota vody v otopném systému v praxi bývá cca kolem + 5 o C. Ve smlouvě máte upozornění, že dům vychladlý dům je nutno natopit elektrokotlem, pak teprve nad 20 o C můžete topit tepelným čerpadlem. Což může stát i 26 000,- Kč. Mají technické potíže s odpařováním chladiva. U tepelného čerpadla Helia potíže odpadají. Tepelné čerpadlo se pouze zapnulo a topilo. Rozdíl ceny méně kvalitního tepelného čerpadla a kvalitního tepelného čerpadla se Vám tak může vrátit již během prvních týdnů provozu.

Další úspory – zvyšování topného faktoru:

V Rakousku je kolem 70 % tepelných čerpadel systém země voda – přímé vypařování. Na zahradě zakopete měděné potrubí. Přímo v tomto potrubí běhá chladivo. Samo, bez pohonu. Odpadají tak meziokruhy s nemrznoucí směsí a její pohon. Měď vede mnohem lépe teplo, než plastový trubka. Měď je měď. Topný faktor byl dříve 5,5, dnes u nové moderní řady WEB control se zvýšil na 6,5. A to je velmi zajímavé. Je to ekologické a ekonomické.

Porovnání :

Pozor, ještě dnes se prodávají tepelná čerpadla s přímým vypařováním chladiva, ( měděné trubky na zahradě) s topným faktorem 3 ! Skutečně, příkon kompresoru 750 W, výkon 2,5 kW. Tyto byly hitem před 10 – 15 lety. Dnes, při stálém zdražování energií to není moudrý nákup. Mnoho firem dnes používá EEV. Nikdo však nemá obdobné výsledky. Když dva dělají totéž, není to totéž.

Při vhodné volbě tepelného čerpadla za teplo budete platit minimum. A to je důležité. Tepelné čerpadlo kupujete jen jednou. Elektřinu budete platit dosmrti.